Zwartewaterlandinzicht.nl

Gedempte Heve

De Gedempte Heve, Dijkje en Drostenhofstraat liggen in het oudste deel van Genemuiden. Bij extreme regenbuien is dit gebied kwetsbaar doordat het ligt ingesloten tussen de hoger gelegen Westerkaai en Blokhuisweg. Daarom gaan we in deze straten aan de slag. Op een slimme manier zorgen we dat het regenwater niet langer in het rioolstelsel terechtkomt. Zo zorgen we dat bewoners bij extreme regenbuien droge voeten houden.

De werkzaamheden

We zoeken alternatieven voor het lozen van het overtollige water. Dat doen we door de aanleg van een gescheiden riolering. Deze riolering voert het vieze afvalwater in een aparte buis naar de rioolwaterzuivering. Het veel schonere regenwater lozen we via een andere buis in de Binnenhaven. Schoon water hoeven we op die manier niet onnodig te zuiveren. Uiteindelijk willen we in alle kernen overstappen op zo’n gescheiden systeem.

Door een nieuwe bestrating en het gebruik van lijngoten in deze bestrating vloeit het regenwater straks af naar de nieuwe riolering. Dit moet de overlast van water bij extreme regenbuien verminderen.

Meer informatie leest u in onderstaande documenten. Als u klikt op de link, wordt het document gedownload.

Over welke straten gaat het?

  • Gedempte Heve
  • Deel Achterweg
  • Dijkje
  • Drostenhofstraat

Wat gaan we doen?

In de bovengenoemde straten voert IMT uit Staphorst verschillende werkzaamheden uit. Dat combineren we met wegwerkzaamheden die we nog moeten uitvoeren. De werkzaamheden zijn:

  • Aanleg nieuwe riolering en afvoergoten
  • Nieuwe trottoirs met rood/bruine straatbakstenen
  • Nieuwe rijbaan met rood/bruine straatbakstenen
  • Nieuw ingericht parkeerterrein in de Gedempte Heve
  • Verkeersplateau in de kruising Gedempte Heve met de Blokhuisweg

Wat is de planning?

Onder de foto's en het kopje Downloads is het faseringsplan te vinden. Op dit plan is te zien dat het hele werk in fases uitgevoerd gaat worden. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli 2024 gereed. 

Fase 7b, de kruising in de Blokhuisweg, wordt pas in het najaar uitgevoerd. Na de bouwvak wordt de Blokhuisweg opnieuw bestraat. Dit staat los van het project Gedempte Heve. Aannemer BRI uit Genemuiden voert die onderhoudswerkzaamheden uit. Midden oktober is dat herstel gereed. Als de Blokhuisweg klaar wordt de kruising van de Gedempte Heve met de Blokhuisweg gebouwd door IMT uit Staphorst. Dit is het sluitstuk van dit project.

Dit project valt onder: Infrastructuur, Klimaatadaptatie
Start: 19 februari 2024
Gepland: februari 2024
Fase: Gestart
Oplevering: 19 juli 2024

Meer weten? Neem contact op met de gemeente Zwartewaterland.

Contact Welke vraag, opmerking of klacht wilt u met ons delen?

Wij werken elke dag aan de openbare ruimte, zodat Zwartewaterland voor u een fijne plek is en blijft om te wonen en leven. Bij de werkzaamheden proberen we voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zodat u na afloop net zo tevreden bent als wij dat zijn. Daarom staan we altijd open voor uw vragen, opmerkingen of klachten. Kunnen we u helpen?

Neem contact op
Volg ons op social media
Initiatief van:
Gemeente Zwartewaterland - Hasselt