Zwartewaterlandinzicht.nl

Gedempte Heve

De Gedempte Heve, Dijkje en Drostenhofstraat liggen in het oudste deel van Genemuiden. Bij extreme regenbuien is dit gebied kwetsbaar doordat het ligt ingesloten tussen de hoger gelegen Westerkaai en Blokhuisweg. Daarom gaan we in deze straten aan de slag. Op een slimme manier zorgen we dat het regenwater niet langer in het rioolstelsel terechtkomt. Zo zorgen we dat bewoners bij extreme regenbuien droge voeten houden.

De werkzaamheden

We zoeken alternatieven voor het lozen van het overtollige water. Dat doen we door de aanleg van een gescheiden riolering. Deze riolering voert het vieze afvalwater in een aparte buis naar de rioolwaterzuivering. Het veel schonere regenwater lozen we via een andere buis in de Binnenhaven. Schoon water hoeven we op die manier niet onnodig te zuiveren. Uiteindelijk willen we in alle kernen overstappen op zo’n gescheiden systeem.

Door een nieuwe bestrating en het gebruik van lijngoten in deze bestrating vloeit het regenwater straks af naar de nieuwe riolering. Dit moet de overlast van water bij extreme regenbuien verminderen.

Meer informatie leest u in onderstaande documenten. Als u klikt op de link, wordt het document gedownload.

Over welke straten gaat het?

  • Gedempte Heve
  • Deel Achterweg
  • Dijkje
  • Drostenhofstraat

Wat gaan we doen?

In de bovengenoemde straten voeren we verschillende werkzaamheden uit. Dat combineren we met wegwerkzaamheden die we nog moeten uitvoeren. De werkzaamheden zijn:

  • Aanleg nieuwe riolering en afvoergoten
  • Nieuwe trottoirs met rood/bruine straatbakstenen
  • Nieuwe rijbaan met rood/bruine straatbakstenen
  • Nieuw ingericht parkeerterrein in de Gedempte Heve
  • Verkeersplateau in de kruising Gedempte Heve met de Blokhuisweg

Wat is de planning?

We bereiden op dit moment het project voor. Naar verwachting starten we vanaf week 40 met de werkzaamheden. Dat doen we tegelijk met onderhoud aan de kabels en leidingen door de nutspartijen zoals Vitens en Enexis (gas en elektra). Op die manier beperken we de overlast voor de bewoners.

Is de planning bekend? Dan leest u dat op deze pagina.

Dit project valt onder: Infrastructuur, Klimaatadaptatie
Start: n.b.
Gepland: oktober 2023
Fase: Gepland
Oplevering: n.b.

Meer weten? Neem contact op met de gemeente Zwartewaterland.

Contact Welke vraag, opmerking of klacht wilt u met ons delen?

Wij werken elke dag aan de openbare ruimte, zodat Zwartewaterland voor u een fijne plek is en blijft om te wonen en leven. Bij de werkzaamheden proberen we voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zodat u na afloop net zo tevreden bent als wij dat zijn. Daarom staan we altijd open voor uw vragen, opmerkingen of klachten. Kunnen we u helpen?

Neem contact op
Volg ons op social media
Initiatief van:
Gemeente Zwartewaterland - Hasselt